Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

  • 26 april 2016
  • Število pogledov: 1237

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostori na tržnici v Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini 30,28 m2 (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije), identifikacijska številka 850-745-1.

Poslovni prostor je namenjen za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 57,75 EUR.

Več pa v priponkah.

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00

Dokumenti za prenos