Naročila in objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

  • 14 april 2016
  • Število pogledov: 804

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v objektu Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1628, parcelna številka 837 k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 151,26 m2, v kletni etaži.

Poslovni prostor je namenjen za:

  • izvajanje dejavnosti alternativnih kulturnih programov za mlade,
  • vzgojno-izobraževalna dejavnost in delavnice s področja dejavnosti,
  • izvajanje koncertov in drugih prireditev s področja dejavnosti.

Več v priponki.

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00

Dokumenti za prenos