Naročila in objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

  • 25 marec 2016
  • Število pogledov: 1010

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo«, neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2.

Več si preberite v priloženem dokumentu.

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00