Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

  • 16 marec 2016
  • Število pogledov: 1033

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v poslovni stavbi Partizanska pot 12, v izmeri 24,82 m2.

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00

Dokumenti za prenos