Naročila in objave

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

  • 4 marec 2016
  • Število pogledov: 1162

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31. 8. 2016. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 2. 9. 2016.

Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec, na tel. št.: 02/ 88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.

Datum zaključka razpisa31.8.2016 12:00:00

Dokumenti za prenos