Naročila in objave

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJNO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVEMBER 2016

  • 19 oktober 2016
  • Število pogledov: 1136

SPREMEMBA TERMINA JAVNE DRAŽBE IN PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PRIJAVE TER PLAČILA VARŠINE


Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v torek dne 06.12.2016, s pričetkom ob 12.00 uri.

Rok za oddajo prijave na javno dražbo se podaljša do petka, 02.12.2016 do 12.ure.

Dražitelji morajo najkasneje do petka 02.12.2016 do 12.ure plačati varščino, ki je pogoj za sodelovanje na javni dražbi.

 

 

 

 

Javna dražba za prodajo sklopa zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc. št. 289/11 v izmeri 2.340m2 in parc. št. 289/12 v izmeri 322m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec.

Izklicna cena za prodajo sklopa zemljišč znaša 20,00 EUR/m2, kar za skupno površino 2.662m2 znese 53.240,00 EUR.

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v četrtek dne 10.11.2016, s pričetkom ob 12.00 uri.

 

Več informacij in obrazec za prijavo najdete v spodaj pripetih prilogah.

Datum zaključka razpisa2.12.2016 12:00:00

Dokumenti za prenos