Naročila in objave

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POIMENOVANJE ULIC, TRGOVIN NASELIJ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

  • 18 oktober 2016
  • Število pogledov: 2344

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec bo imenoval Komisijo za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec.

Ustanovljena bo kot delovno telo Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec in bo v skladu s Poslovnikom o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 59/2000) pristojna za obravnavo pobud in predlogov, vodenje in izvajanje postopkov ter pripravo predlogov odlokov za poimenovanje in preimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec.

K sodelovanju vabimo vse, ki jih področje poimenovanja ulic, trgov in naselij zanima in imajo za urejanje tega pomembnega področja tudi ustrezna strokovna znanja.

Predloge posredujte do petka, 04. novembra 2016 na naslov:

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Mestna občina Slovenj Gradec,

Šolska ulica 5

2380 Slovenj Gradec

 

Številka: 032-0027/2016

Datum: 13.10.2016

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA                                                    

 

Datum zaključka razpisa5.11.2016 0:01:00