Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ IN PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC

Objavljamo razpisa za podelitev priznanj na področju športa v letu 2016.

  • 22 december 2016
  • Število pogledov: 3446

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014-UPB1, 81/2016), Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 za podelitev ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE in ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET:

Javni razpis za podelitev Železnikarjevih odličij

Na podlagi 22. člena Pravilnika Športne zveze Slovenj Gradec o priznanjih na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec, ki ga je sprejel Izvršni odbor Športne zveze Slovenj Gradec na 19. seji,  dne 19. decembra 2012  Športna zveza Slovenj Gradec OBJAVLJA  JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC NA PODROČJU ŠPORTA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2016:

javni razpis za priznanja Športne zveze za leto 2016

Datum zaključka razpisa15.3.2017 0:01:00

Dokumenti za prenos