Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

  • 1 marec 2017
  • Število pogledov: 2353

Sredstva v višini 66.400,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2017.


Vse informacije najdete v priloženih dokumentih:

Datum zaključka razpisa31.3.2017 12:00:00