Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO – zemljišče parcela 851 400/55

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, in sicer zemljišče parcela 851 400/55.

  • 11 april 2017
  • Število pogledov: 1591

Pogoji in merila:

  1. Sklene se neposredna pogodba v pisni obliki.
  2. Uporabnik nepremičnine je lahko le nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, in sicer na področju konjeniškega športa, na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
  3. V postopku upravljanja bo občina, na podlagi metode neposredne pogodbe, z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja. Izbran bo interesent, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Občina bo opravila en krog pogajanj.

 

Rok za zbiranje vlog je vključno do petka, 28.04.2017. Rok prispetja vloge velja tudi za priporočeno pošto.

 

Več informacij in obrazec za prijavo najdete v prilogah.

Datum zaključka razpisa28.4.2017 12:00:00