Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2017

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014- UPB1, 81/2016) Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja

  • 18 april 2017
  • Število pogledov: 2092

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2017

za podelitev:

1. VRUNČEVE NAGRADE in
2. VRUNČEVIH PLAKET


VRUNČ
EVO NAGRADO se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine. Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

VRUNČEVO PLAKETO se podeli za pomembne pedagoške uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:

-       podatke o predlagatelju,
-       natančne podatke o kandidatu,
-       utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja,
-       morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične osebe in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno pisno priznanje.  Posamezen kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj podeli v posameznem letu eno Vrunčevo nagrado in največ tri Vrunčeve plakete.

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 14. julija 2017 na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.


Razpis je v prilogi.

Datum zaključka razpisa15.7.2017 0:01:00

Dokumenti za prenos