Naročila in objave

VABILO NA JAVNO ODPIRANJE KUVERT »NAKNADNI PREIZKUS«

Vabilo na javno odpiranje kuvert v zadevi projektnega natečaja za izbiro idejne zasnove in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: »SANACIJO DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR« gradnja zimskega bazena in urbanega parka, ki bo potekala v petek dne 9. 6. 2017 ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.

  • 7 junij 2017
  • Število pogledov: 1476
Povabilo se nanaša na postopek, ki je objavljen na naslednji povezavi:


https://goo.gl/cSnirn

Datum zaključka razpisa10.6.2017 0:01:00

Dokumenti za prenos