Naročila in objave

POVABILO K ODDAJI PONUDBE OPREMA POŠ SELE – VRHE, ŠT. 430-28/2017

Vabimo vas k oddaji ponudbe za dobavo in montažo opreme za POŠ Sele - Vrhe. Sestavni del tega povabila so priloženi obrazci, osnutek pogodbe in PZI OPREME. Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA OPREMA POŠ SELE – VRHE: NE ODPIRAJ!« Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 26. 6. 2017 do 9. ure prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

  • 15 junij 2017
  • Število pogledov: 1750

Priložene datoteke:

Datum zaključka razpisa26.6.2017 12:00:00

Dokumenti za prenos