Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU BRALNE KULTURE V LETU 2017

Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike bralnega ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih bralnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost bralnega kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne bralne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja bralne kulture ter strokovni razvoj bralne kulture in so javno dostopni občinstvu.

  • 26 julij 2017
  • Število pogledov: 1213

Splošni cilji javnega razpisa so:

Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za mesto pomembnih bralnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost bralnega kulturnega dogajanja v občini.

 

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 28. 08. 2017 na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 28. 08. 2017 do 15. ure.

 

PODROČJE JAVNEGA RAZPISA

Sofinanciranje izvedbe bralnih kulturnih projektov, ki jih bo možno vključiti v prijavo na Javni natečaj za pridobitev naziva »Branju prijazna občina«. Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture občine izvaja občina.

Natečaj je objavljen na tej povezavi.

 

Razpis in obrazci v prilogah:

Datum zaključka razpisa28.8.2017 12:00:00

Dokumenti za prenos