Naročila in objave

Objava seznama oddanih evidenčnih naročil

  • 22 februar 2018
  • Število pogledov: 1391

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil

Dokumenti za prenos