Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM - POHORSKA 2

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – pisarne in pripadajoči skupni prostori v poslovnem objektu Pohorska c. 2 v Slovenj Gradcu, I. nadstropje, identifikacijska številka stavbe 850 647. V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo, izobraževanje.

  • 23 februar 2018
  • Število pogledov: 1286
Datum zaključka razpisa11.6.2020 13:00:00

Dokumenti za prenos