Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM TER NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO - PARTIZANSKA 12

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostori v objektu Partizanska pot 12 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1002. Poslovni prostori so namenjeni za izvajanje dejavnosti nevladnih humanitarnih organizacij ali organizacij oziroma društev, ki delujejo na področju šolstva, znanosti ali športa, zdravstva, sociale ter kulture ali človekovih pravic.

  • 23 februar 2018
  • Število pogledov: 926

Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene, na območju Mestne občine Slovenj Gradec, so upravičene do brezplačne uporabe poslovnih prostorov.

 

V primeru, da za isto pisarno konkurirata vlogi za najem in vloga za brezplačno uporabo, ima prednost vloga za najem.

Datum zaključka razpisa1.12.2019 9:00:00