Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine – stavbno zemljišče v PC Pameče:

  • 18 maj 2018
  • Število pogledov: 737
  • Parc. št. 1331/159 k.o. 845 – Pameče (ID 6264237), v izmeri 239 m2,
  • Parc. št. 1331/160 k.o. 845 – Pameče (ID 6264232), v izmeri 226 m2.

Več informacij v  prilogah.

Datum zaključka razpisa8.6.2018 15:00:00

Dokumenti za prenos