Naročila in objave

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »SANACIJA VRTCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC - ENOTA MAISTROVA«

Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju. Predmet naročila je sanacija vrtcev v MOSG – Enota Maistrova.

  • 4 julij 2018
  • Število pogledov: 2076

Z dokumenti v prilogami.

Datum zaključka razpisa19.7.2018 12:00:00