Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA »OBNOVA VODOOSKRBNEGA SISTEMA V MISLINJSKI DOLINI«

  • 9 julij 2018
  • Število pogledov: 792

Dokumentacija za predmetni postopek javnega naročanja obsega naslednjo dokumentacijo:

Povabilo k oddaji ponudbe:

 

1. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe

2. Ugotavljanje sposobnosti

3. Ponudbena dokumentacija z ESPD obrazcem

 

 

Priloge razpisne dokumentacije:

Popisi del


 

Ponudbe je možno oddati do 9.8.2018 do 10.00 ure preko portala E-JN.

 


31.7. je bil dodan popravek popisa del