Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – del poslovnega prostora v stanovanjsko poslovnem objektu Partizanska pot 8 v Slovenj Gradcu, ID znak 850 928 011, v skupni izmeri 20,11 m2, v pritličju. V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo, zavarovalništvo.

  • 8 avgust 2018
  • Število pogledov: 435

Priloge:

Datum zaključka razpisa19.4.2019 0:01:00

Dokumenti za prenos