Naročila in objave

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA LEGNA DO/OD OŠ ŠMARTNO«

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Prevoz učencev iz območja Legna do/od Osnovne šole Šmartno«, KOMBINIRANO VOZILO ZA 8+1 OSEB. Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 430-0049/2018, NE ODPIRAJ!«

  • 9 avgust 2018
  • Število pogledov: 698

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 16. 8. 2018  do 9. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Dokumenti za prenos