Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • 14 september 2018
  • Število pogledov: 1319
  • pozidano stavbno zemljišče v k.o. Slovenj Gradec:
  • Parc. št.  244/72 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6314899), v izmeri 379 m2,

 

Več informacij v prilogah.

 

Datum zaključka razpisa5.10.2018 10:00:00

Dokumenti za prenos