Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • 21 september 2018
  • Število pogledov: 2252
  • pozidano stavbno zemljišče v k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu:
  • Parc. št.  1135/3 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu, pozidano stavbno zemljišče v izmeri 191 m2.

 

Več informacij v prilogah.

Datum zaključka razpisa11.10.2018 15:00:00

Dokumenti za prenos