Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2018

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev. Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

  • 5 oktober 2018
  • Število pogledov: 854

 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31.10.2018. Več v besedilu razpisa.

 

Več informacij in vloga za prijavo v prilogah:

 

Dokumenti za prenos