Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

  • 29 oktober 2018
  • Število pogledov: 508

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 51 v Slovenj Gradcu, v izmeri 26,83 m2, pritličje, ID znak: 850 1595 014. V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: trgovina, pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo, zavarovalništvo.

 

 

S prilogami v priponki.

Dokumenti za prenos