Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • 12 november 2018
  • Število pogledov: 1051
Pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 138/5 k.o. 850 – Slovenj Gradec, v izmeri 40 m2.   

 

Več informacij v prilogah.  

Datum zaključka razpisa3.12.2018 10:00:00

Dokumenti za prenos