Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • 12 november 2018
  • Število pogledov: 531
Pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 138/5 k.o. 850 – Slovenj Gradec, v izmeri 40 m2.   

 

Več informacij v prilogah.  

Dokumenti za prenos