Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • 16 november 2018
  • Število pogledov: 548

Pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 860/5 k.o. 850 – Slovenj Gradec, v izmeri 14 m2.

Več informacij v prilogah:

Dokumenti za prenos