Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • 14 december 2018
  • Število pogledov: 1208

-          pozidano stavbno zemljišče v k.o. Slovenj Gradec:

·       Parc. št.  1068/2  k.o. 850 – Slovenj Gradec, pozidano stavbno zemljišče v izmeri 515 m2.

 

Več informacij v prilogah.

Datum zaključka razpisa7.1.2019 12:00:00

Dokumenti za prenos