Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

  • 27 marec 2019
  • Število pogledov: 1308

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 26. 4. 2019 ali tega dne priporočeno na pošti.


Priloge:

Datum zaključka razpisa27.4.2019 0:01:00

Dokumenti za prenos