Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostori na tržnici v Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini 30,28 m2 (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije), identifikacijska številka 850-745-1. Poslovni prostor je namenjen za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ter drugih živil.

  • 15 april 2019
  • Število pogledov: 1964

Priloge:

Datum zaključka razpisa15.1.2020 14:00:00

Dokumenti za prenos