Naročila in objave

Turistična in promocijska taksa

  • 8 maj 2019
  • Število pogledov: 757
Turistična in promocijska taksa

Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1.1.2019

Obveščamo vas, da je na podlagi Zakona o spodbujanju razvoju turizma (ZRST-1) (Ur. list RS,  št. 13/2018) (v nadaljevanju: ZSRT-1) in Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. list RS, št. 44/2018) (v nadaljevanju: Odlok) s 1. januarjem 2019 začela veljati nova višina turistične takse (v nadaljevanju: TT), kot tudi nov institut pristojbine, t.i. promocijska taksa.

Na območju Mestne občine Slovenj Gradec so na podlagi ZSRT-1 in Odloka zavezanci za plačilo turistične takse:

  • državljani RS in tujci, ki na območju Mestne občine Slovenj Gradec prenočujejo v nastanitvenem obratu (t.i. NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA).

NOČITVENA TURISTIČNA TAKSA

Nova višina TT, h kateri se po novem obračuna tudi promocijska taksa (25% od TT), od 1. januarja 2019 znaša:

·         1,50 EUR na dan/na osebo polna turistična taksa (1,20 € na dan/na osebo) + promocijska taksa (25% od TT = 0,30 EUR na dan/na osebo),

·         0,75 EUR na dan/na osebo  polovična turistična taksa (0,60 € na dan/na osebo) + promocijska taksa (25% od TT = 0,15 EUR na dan/na osebo).

Gostitelji so pobrano turistično in promocijsko takso na podlagi 2. člena ZSRT-1 in 4. člena Odloka dolžni nakazati  do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na posebni podračun Mestne občine Slovenj Gradec:

 

SI56 0131 2845 0000 018
Sklic: SI19 davčna številka zavezanca – 07129

 

 

Turistična taksa na območju Mestne občine Slovenj Gradec je do vključno 31. 12. 2018 znašala 1,15 EUR na osebo/na nočitev, polovična turistična taksa pa je znašala 0,58 EUR na osebo/na nočitev.

OPROSTITVE:

ZSRT-1 spreminja nabor oprostitev in polovičnih oprostitev plačil turistične takse (in posledično promocijske takse). Na podlagi določil ZRST-1 in Odloka o turistični in promocijski taksi so v celoti ali polovični zavezanci, ki ji opredeljuje 18. člen ZSRT-1 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1 )

 Dodatne informacije:

1.          Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.44/2018): 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2288/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-mestni-obcini-slovenj-gradec

2.          Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1):

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1

3.          eTurizem: https://www.ajpes.si/eTurizem;

4.          portal Turistična taksa: www.ttaksa.si

5.          Register nastanitvenih obratov:

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno;

6.          Poročanje o gostih in prenočitvah:

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno;

Datum zaključka razpisa1.1.2020 0:01:00