Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • 9 maj 2019
  • Število pogledov: 747
  • stavbno zemljišče s parc. št. 90/10 k.o. 849 – Stari trg v izmeri 215 m2

Dokumenti za prenos