Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (PARCELA)

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 850 289/7.

  • 27 maj 2019
  • Število pogledov: 1059

Predmet prodaje je parcela št. 289/7 v k.o. 850 – Slovenj Gradec, stavbno zemljišče v izmeri 702m2, ki se nahaja znotraj Enote urejanja prostora (EUP) z oznako SG-104. Več informacij v prilogah.

Datum zaključka razpisa17.6.2019 13:00:00