Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SKLOPA NEPREMIČNIN – k.o. Legen

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo sklopa nepremičnin z ID znakom parcela 851 151/3 in parcela 851 151/4.

  • 30 maj 2019
  • Število pogledov: 772

Predmet prodaje je sklop nepremičnin, ki ga sestavljata parcela št. 151/3 v k.o. 851 – Legen, kmetijsko zemljišče v izmeri 552m2 in parcela št. 151/4 v k.o. 851 – Legen, pozidano stavbno zemljišče v izmeri 125m2. Zemljišči se nahajata znotraj Enote urejanja prostora (EUP) z oznako LE-21 (parcela 851 151/4) in OM-340 (parcela 851 151/3). Več informacij v prilogah.