Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – garažo ob Partizanski poti, Slovenj Gradec, ID znak 850-918-002

  • 6 junij 2019
  • Število pogledov: 193
Datum zaključka razpisa28.6.2019 0:01:00