Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM (parkirno mesto Ronkova 6)

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec, ID znak 850-2076-081.

  • 6 junij 2019
  • Število pogledov: 187
Datum zaključka razpisa28.6.2019 0:01:00