Naročila in objave

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN INDIVIDUALNE STANOVANJSKE ZAZIDAVE "POD GRADOM"

III. FAZA - druga javna razgrnitev

  • 19 julij 2019
  • Število pogledov: 873

Gradivo v prilogah!

Datum zaključka razpisa15.8.2019 0:01:00