Naročila in objave

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

  • 11 september 2019
  • Število pogledov: 593
  • nepremičnini z ID znakom parcela 847 1613/12, v k.o. 847 - Vrhe, v izmeri 318 m2 in parcela 847 1613/13, v k.o. 847 – Vrhe, v izmeri 69 m2.