Naročila in objave

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA STANOVANJSKA CONA LEGEN

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1226

  • 16 september 2019
  • Število pogledov: 115
GRADIVO V PRILOGAH

Dokumenti za prenos