Naročila in objave

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA STANOVANJSKA CONA LEGEN

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1226

  • 16 september 2019
  • Število pogledov: 441
GRADIVO V PRILOGAH
Datum zaključka razpisa19.10.2019 0:01:00

Dokumenti za prenos