Naročila in objave

SKLEP o podaljšanju rokov v postopku prijave na Javni razpis za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji “Stara komunala”, številka 430-0018/2019 z dne 5.9.2019

Ponudba mora biti oddana do 20.9.2019 do 9,00 ure na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.

  • 19 september 2019
  • Število pogledov: 476

Priloga:

Datum zaključka razpisa20.9.2019 23:59:00

Dokumenti za prenos

  • Sklep(.pdf, 252,76 KB) - 11