Naročila in objave

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "PRESTAVITEV KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV PRI BAZENU"

Ponudbe se sprejemajo do 8.10.2019 do 10.00 ure.

  • 24 september 2019
  • Število pogledov: 681
Datum zaključka razpisa8.10.2019 10:00:00