Naročila in objave

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OZARE -BLOKI

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin Ozare – bloki, in sicer:

  • 6 november 2019
  • Število pogledov: 100

SKLOP 1 

a)     zemljišča v skupni površini 3.551 m2, in sicer:

-        parcela 850 289/19, stavbno zemljišče v izmeri 1109m2;

-        parcela 850 289/18, stavbno zemljišče v izmeri 989 m2;

-        parcela 850 289/17, stavbno zemljišče v izmeri 78 m2;

-        parcela 850 290/6, stavbno zemljišče v izmeri 537 m2;

-        parcela 850 290/5, stavbno zemljišče v izmeri 838 m2;

 

SKLOP 2

b)      zemljišča v skupni površini 4.427 m2, in sicer:

-        parcela 850 289/22, stavbno zemljišče v izmeri 2.075 m2;

-        parcela 850 289/21, stavbno zemljišče v izmeri 1.270 m2;

-        parcela 850 289/20, stavbno zemljišče v izmeri 1.082 m2;

         

Izklicna cena za prodajo

  • za sklop 1 znaša 170.448,00 EUR
  • za sklop 2 znaša 212.496,00 EUR

 

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v četrtek, dne 28.11.2019, s pričetkom ob 12.00 uri.

 

Datum zaključka razpisa28.11.2019 13:00:00

Dokumenti za prenos