Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino:

  • 29 november 2019
  • Število pogledov: 228

- poslovni prostor v poslovni stavbi Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, stoječe na parc. št. 482 k.o. Slovenj Gradec, identifikacijska številka stavbe 850 732, v skupni izmeri 209,28 m2 ter

- poslovni prostor v poslovni stavbi Meškova ul. 2, Slovenj Gradec, stoječe na parc. št. 600 in 575/2 k.o. Slovenj Gradec, identifikacijska številka stavbe 850 1774, v skupni izmeri 159,02 m2.

 

Poslovni prostori so namenjeni za visokošolsko izobraževanje. Upravičenci za brezplačno uporabo so pravne osebe, katerih ustanovitelj  je Mestna občina Slovenj Gradec.