Naročila in objave

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK ( EUP SG-68)

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17, 72/17-popr.) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vranjek (EUP SG-68).

  • 17 februar 2020
  • Število pogledov: 349

Gradivo bo objavljeno od 18.2.2020 do 25.2.2020 na spletni strani Mestne občine.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na izhodišča pošlje na Mestno občino Slovenj Gradec po pošti v pisni obliki ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si do 25.2.2020.


Priloge:

- Izhodišča za pripravo OPPN za stanovanjsko naselje Vranjek ( EUP : SG-68 )

- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vranjek ( EUP : SG-68 )

- Elaborat ekonomike

 

Dokumenti za prenos