Naročila in objave

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE TR-05 STANOVANJSKO NASELJE

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17, 72/17-popr.) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje.

  • 17 februar 2020
  • Število pogledov: 457

Izhodišča bodo objavljena od 18.2.2020 do 25.2.2020 na spletni strani Mestne občine.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na izhodišča pošlje na Mestno občino Slovenj Gradec po pošti v pisni obliki ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si do 25.2.2020.

 

Priloge:

- Izhodišča za pripravo OPPN za območje TR-05 stanovanjsko naselje Troblje,  izdelovalec izhodišč : URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, številka izhodišč : 2019/OPPN-021 z dne oktober 2019 

- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje

- Elaborat ekonomike

Dokumenti za prenos