Naročila in objave

PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 2020 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2020)

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21.2.2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020. Zaradi razglasitve izrednih razmer ob epidemiji Covid-19 v RS, MO Slovenj Gradec podaljšuje rok za prijavo na JR-MOSG-KP2020 do ponedeljka, 20.4.2020.

  • 20 marec 2020
  • Število pogledov: 59

Razpis se tako začne 21.2.2020 in se zaključi 20.4.2020 (spr. v tčk.9).

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 20.4.2020 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 20.4.2020 do 14.00 ure (spr.v tčk.11).

 

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.