Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2020

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih stavb, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.

  • 30 marec 2020
  • Število pogledov: 354

OBVESTILO V ČASU TRAJANJA UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča prosilce za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), da v času ukrepov za zajezitev širjenja korona virusa vlog ne morejo oddati v vložišču občine. Potrebno jih je poslati po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec z oznako na kuverti »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje MKČN v letu 2020«. V času trajanja ukrepov obrazcev za vlogo zainteresirani ne morejo dobiti osebno na Mestni občini Slovenj Gradec. V kolikor si jih ne morejo sami natisniti s spletne strani, lahko pokličejo na telefonsko številko 02 88 121 10 ali pošljejo elektronsko sporočilo s svojimi podatki na info@slovenjgradec.si. Natisnjeno vlogo vam bomo poslali po pošti. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Besedilo razpisa in vloga za prijavo v priponki:

 

Dokumenti za prenos