Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 9 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,45 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 736 003.

  • 24 april 2020
  • Število pogledov: 260

Poslovni prostor je namenjen za izvajanje dejavnosti nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu s področja socialnega varstva, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,  ter  imajo sedež v Mestni občini Slovenj Gradec ali izvajajo dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec.

S prilogami v priponki.