Javna obvestila

NOV ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

15. marca 2018 začne veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti tudi pri obračunavanju turistične takse.

  • 13 marec 2018
  • Število pogledov: 2591
NOV ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

ZSRT-1 opredeljuje drugačen nabor oprostitev oz. delnega plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeval prejšnji zakon. Te oprostitve pričnejo veljati že s 15. marcem, ostale spremembe (na primer obračunavanje promocijske takse) pa po sprejetju novega občinskega odloka oz. s 1.1.2019. V naslednji treh mesecih bo tudi MO Slovenj Gradec sprejela nov Odlok o turistični taksi kot to določa nov zakon. O vseh spremembah bomo zavezance za obračunavanje turistične takse (nastanitvene obrate) sproti obveščali.

V priloženem dokumentu si lahko pogledate strnjene novosti na področju obračunavanja turistične takse. Dodatne informacije so vam na voljo v turistični pisarni na tel. 02 88 12 116.

Dokumenti za prenos